Opravovali sa výtlky


Počas uplynulého týždňa boli opravené výtlky na ceste vo dvore Jilemnického,  Zimná, Jarná a Jesenná a na úroveň vozovky bol zdvihnutý sadnutý uličný vpust. Išlo o havarijný stav, nakoľko sa vozidlá pri prejazde nad vpustom mohli poškodiť.

K stiahnutiu