Okolie kontajnerovísk ako divoké skládky, starosta na kontrole a dôležité telefónne čísla


KONTROLNÝ DEŇ STAROSTU V PONDELOK 16. 12. 2019 –

OKOLIE KONTAJNEROVÍSK AKO DIVOKÉ SKLÁDKY

Starosta Igor Petrovčik v teréne kontroloval čistotu v mestskej časti v rôznych lokalitách mestskej časti a konštatuje, že súčasný stav je nevyhovujúci , kontajnery preplnené a obložené zakázaným nadrozmerným odpadom(dokonca aj panelmi z rekonštrukcie bytu) a pred blížiacimi sviatkami požiadal spoločnosť Kosit, aby prevádzala vývoz kontajnerov vo väčšej intenzite, pretože už teraz kapacitne nestačia.

Požiadavku MČ Staré Mesto na zintenzívnenie odvozu odpadu pred i počas vianočných sviatkov evidujeme, avšak čakáme na vyjadrenie Mesta Košice, ktoré je našim zákazníkom a len s jeho súhlasom môžeme splniť požiadavku starostu,“ vysvetlil hovorca spoločnosti Kosit Jozef Verbovský.

Na margo sťažnosti občanov a starostu MČ Staré Mesto, že kontajnery na triedený zber – papier a plasty kapacitne nestačia, sú preplnené a ich odvoz je nedostatočný, argumentuje:

Vo veci triedeného zberu, počtu kontajnerov a intenzity odvozu chcem zdôrazniť, že spoločnosť Kosit je iba vykonávateľov objednávok od Mesta Košice a Organizácie zodpovedných výrobcov Naturpack, ktorí spoločne dohadujú a určujú aj počty kontajnerov na jednotlivé komodity aj periodicitu zvozu.“

Jozef Verbovský za spoločnosť Kosit zdôrazňuje fakt, že posádky nákladných zberných aut, ktoré vyprázdňujú kontajnery, majú v popise práce manuálne pozametať kontajnerovisko a zanechať ho v komfortnom stave.

Ak tak nerobia, tak porušujú firemné predpisy, ale podľa našich kontrol je čistenie kontajnerovísk po zvoze prevádzané na požadovanej úrovni.“

Ak občania vidia nejaký neporiadok môžu volať na bezplatnú zelenú linku Kositu s 24 hodinovou prevádzkou 0800 156748 alebo písať na email kosit@kosit.sk alebo otazky@kosit.sk.

Starosta Igor Petrovčik na dnešné zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Staré Mesto pozval medzi poslancov i šéfa Mestskej polície Košice stred Mareka Trochu, aby dostali kvalifikované odpovede na otázku, čo vlastne robia envirohliadky a aká je ich úspešnosť pri pokutovaní nedisciplinovaných občanov, ktorí odhadzujú ku kontajnerom odpad, ktorý patrí na zberné dvory a porušujú tak VZN o čistote. Starosta chce vedieť, koľko občanov bolo prichytených, či vypátraných a aké pokuty boli udelené!

Starosta zároveň vyjadruje absolútnu nespokojnosť s prácou mestskej spoločnosti Správa mestskej zelene, ktorá dostáva peniaze z mestského rozpočtu a má povinnosť zabezpečovať čistotu a udržiavanie mestskej zelene aj v MČ Staré Mesto.

Konštatujem, že napriek množstva rokovaní, podnetov, prosieb i požiadaviek, je zeleň v nevyhovujúcom stave, lístie na kopách hnije, keďže ho nedovážajú, na mnohých miestach je na zeleni kopa odpadkov. Budem spolu s kolegami starostami pracovať na tom, aby mestské časti dostali kompetencie i financie starať sa samostatne o zeleň, lebo kým je to riadené centrálne z mesta, úroveň prác je nedostatočná a mesto ani nemá šancu odkontrolovať si lokality tak, ako mestské časti, ktorých starostovia poznajú každý kút.“

Významným znečisťovateľom okolia kontajnerovísk sú neprispôsobiví občania, ktorí migrujú z nelegálnej osady za Malou stanicou cez Staré Mesto na Sever.

Jediným riešením, ako zamedziť rozhadzovaniu odpadu po okolí a jeho hromadeniu za osadou pri Hornáde, sú oklietkované a uzamknuté kontajneroviská, úplne najkomfortnejším riešením polopodzemné ako sme postavili a odovzdali do užívania teraz na Kuzmányho 7 vo dvore. Chcem však informovať, že kompetenciu na riešenie ďalších polopodzemných, resp. stratégiu, ako by mali kontajneroviská vyzerať, má Mesto Košice, primátor a mestské zastupiteľstvo. Od ich názoru a vôle bude závisieť, aká celomestská koncepcia sa príjme. Ako starosta budem bojovať za výstavbu polopodzemných kontajnerovísk, ktoré sú praktické a občania si ich pochvaľujú,“ dodal starosta.

Občanov zároveň prosí, aby neboli ľahostajní a lajdácki k svojmu životnému prostrediu a napríklad kartóny z obalov na elektrospotrebiče by mali porezať a uložiť do kontajneru na papier, nie len vyhodiť na trávu pri stojisku. Radí aj volať Mestskú políciu 159, ak uvidia niekoho, kto ku kontajnerom ukladá nadrozmerný odpad ako sú staré dvere, elektrospotrebiče, či panelové sute a záchodové misy, vane a podobne.