Odstávka pitnej vody na Masarykovej a Svätoplukovej ulici


Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v priebehu dnešného dňa odstraňuje vodovodnú poruchu na uliciach Masarykova a Svätoplukova.  Z uvedeného dôvodu môže byť prerušená dodávka pitnej vody aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy.