ODFLÁKNUTÁ PRÍPRAVA NA ČISTENIE ULÍC MESTOM=POLOVIČNÁ ROBOTA A VYHODENÉ PENIAZE


Čistenie ulíc v MČ Staré Mesto od posypového materiálu začala spoločnosť Kosit vo štvrtok na objednávku Mesta Košice. Pôjde však o zbytočne premrhaných tisícov eur, zistil na kontrolnej pochôdzke dnes dopoludnia starosta Igor Petrovčik so svojimi spolupracovníkmi z miestneho úradu.

„ Vodiči ignorovali rozmiestnené značky o zákaze zastavenia s dodatkami, že od 8. do 12. hodine tam stáť nemajú, lebo sa predmetná ulica bude čistiť strojovo i ručne. V teréne som nestretol ani jediného zamestnanca magistrátu z referátu dopravy, ktorý má celé čistenie v kompetencii a má jeho priebeh riadne skontrolovať ani mestských policajtov, ktorí by aspoň dôrazne upozorňovali vodičov, čo sa deje. Celá práca tak vyjde nazmar, ulice sa vyčistia tak na 30, maximálne 50 percent, ale zaplatí sa za 100 percent,“ upozorňuje starosta Igor Petrovčik.

Už minulý rok dôrazne žiadal kompetentných odborných pracovníkov z referátu dopravy, aby sa zamerali na dôslednú prípravu – logistiku čistenia, aby občania už deň vopred boli upozorňovaní mestskými policajtmi, oznamami, že nesmú parkovať.

„Dôležité je aj kontrolovať terén, ako práce prebiehajú a korigovať ich, ak sa vyskytnú prekážky, ale základom musí byť dôkladná príprava procesu, lebo inak to vyzerá, že „z cudzieho krv netečie. A úplnou raritou pre mňa bolo zistenie, že pracovníci Bytového podniku mesta Košice už od 9. 35 hod zbierali značky z ulíc, ktoré mali byť do 12. hodine bez aút, aby ich stihli premiestniť inde, kde bude čistenie pokračovať. Proste chaos a nepripravenosť. Nasadenie Kositu bolo 100 percentné, v teréne mal mechanizmy i pracovníkov, to mesto nepripravilo dôsledne podmienky, aby mohli práce prebehnúť v požadovanom rozsahu a kvalite. Zvlášť v tejto dobe, keď sa všade apeluje na šetrenie, mi prebiehajúce čistenie v takomto štýle, príde ako do neba volajúce bohapusté mrhanie verejnými financiami,“ dodáva Petrovčik.

Starosta je rozhodnutý listom upozorniť riaditeľa magistrátu na nesprávnu logistiku a požiadať ho o zopakovanie čistenia v Starom Meste potom, čo v spolupráci s Mestskou políciou zabezpečia ulice bez aút.

Starosta zdôrazňuje, že v tomto období, keď je parkovanie v celom meste zadarmo, nemôže byť pre vodičov problém preparkovať autá kdekoľvek inde a prejsť sa domov, najmä ak odmenou bude čistá ulica bez prachu na celú letnú sezónu.

Starosta zdôrazňuje, že i na tomto prípade je zjavné, že centrálne riadené mesto s obrovským ansámblom na magistráte, nie je schopné a ani pružné odkontrolovať čistiace práce v teréne v jednotlivých mestských častiach, čoho dôsledkom je polovičatá práca a mrhanie peniazmi. Fotografie boli urobené polhodinu po vyčistení!

K stiahnutiu