Referát stavebných a investičných činností


Mgr. Oliver Kovács

vedúci referátu

č. dverí: 103/1. posch.
tel.: 055-6827 134, 0911 221 157
email: oliver.kovacs @ kosice-city.sk


Ing. Emil Chytráček

referent ŠFRB

č. dverí: 116/1. posch.
tel.: 055-6827 132, 0917 215 215
email: emil.chytracek @ kosice-city.sk,  sfrb @ kosice-city.sk 


Ing. Martin Tkáč

referent stavebných a investičných činností

č. dverí: 117/I. posch.
tel. č.: 055-6827 133, 0917 388 406
email: martin.tkac @  kosice-city.sk

kamagra jelcialis