Oddelenie rozvoja a investícií


Mgr. Oliver Kovács

vedúci oddelenia

č. dverí: 103/1. posch.
tel.: 0911 221 157
email: oliver.kovacs @ kosice-city.sk


Bc. Nikola Popovič

referent pre riadenie projektov

č. dverí: 104/1. posch.
tel.: 0905 896 135
email: nikola.popovic @ kosice-city.sk

kamagra jelcialis