Oddelenie právne


 JUDr. Miroslav Rušin

vedúci oddelenia

č. dverí: 105/1. posch.
tel.: 055-6827108
email: miroslav.rusin @ kosice-city.sk, pravne @ kosice-city.sk


Ladislav Šarocký

referent samosprávnych a investičných činností

č. dverí: 103/1. posch.
tel.č.: 055-6827124
email: spravne @ kosice-city.sk, ladislav.sarocky @ kosice-city.sk,  staznosti @ kosice-city.sk


Ing. Emil Chytráček

referent ŠFRB, PO, BOZP, CO a verejného obstarávania

č. dverí: 122/1. posch.
tel.: 055-6827 132, 0917 215 215
email: emil.chytracek @ kosice-city.sk,  sfrb @ kosice-city.sk

 


Ing. Adriana Goralová

referent personalistiky

č. dverí: 101/1. posch.
tel. č.: 055-6827113
email: adriana.goralova @ kosice-city.sk, pam @ kosice-city.sk


Ing. Monika Czetöová

referent majetkovo-právnych vecí

č. dverí: 104/1. posch.
tel. č.: 055-6827149
email: monika.czetoova @ kosice-city.sk


Mária Vidová

referent organizačných vecí

č. dverí: 106/I. posch.
tel. č.: 055-6827178
email: maria.vidova @  kosice-city.sk, organizacne @ kosice-city.sk