Oddelenie právne, rozvoja, investičných činností a správy trhu


 JUDr. Miroslav Rušin

vedúci oddelenia

č. dverí: 105/1. posch.
tel.: 055-6827108
email: miroslav.rusin @ kosice-city.sk, pravne @ kosice-city.sk


Ladislav Šarocký

referent samosprávnych a investičných činností

č. dverí: 103/1. posch.
tel.č.: 055-6827124
email: spravne @ kosice-city.sk, ladislav.sarocky @ kosice-city.sk,  staznosti @ kosice-city.sk


Miloš Timko

referent samosprávnych a investičných činností

č. dverí: 103/1. posch.
tel.č.: 055-6827124
email: milos.timko @ kosice-city.sk


Ing. Emil Chytráček

referent ŠFRB, PO, BOZP, CO a verejného obstarávania

č. dverí: 122/1. posch.
tel.: 055-6827 132, 0917 215 215
email: emil.chytracek @ kosice-city.sk,  sfrb @ kosice-city.sk

 


Referát hospodárskej prevádzky a správy trhu