Oddelenie právne a sociálne


 JUDr. Miroslav Rušin

vedúci oddelenia

č. dverí: 105/1. posch.
tel.: 055-6827108
email: miroslav.rusin @ kosice-city.sk


JUDr. Bianka Jakabová, MBA

referent samosprávnych činností

č. dverí: 117/1. posch.
tel. č.: 055-6827133
email: bianka.jakabova @ kosice-city.sk


Ing. Adriana Goralová

referent personalistiky, mzdy

č. dverí: 101/1. posch.
tel. č.: 055-6827113
email: adriana.goralova @ kosice-city.sk, pam @kosice-city.sk


Mária Vidová

referent organizačných vecí

č. dverí: 102/I. posch.
tel. č.: 055-6827178
email: maria.vidova @  kosice-city.sk


MVDr. Mgr. Viera Fábryová

referent sociálnych vecí

č. dverí: 15/prízemie
tel. č.: 055-6827156
email: viera.fabryova @ kosice-city.sk

zastupovanie: Viktória Barnová

referent sociálnych vecí

č. dverí: 15/prízemie
tel. č.: 055-6827156

email: viktoria.barnova @ kosice-city.sk


Sylvia Soliarová

referent sociálnych vecí

č. dverí: 15/prízemie
tel. č.: 055-6827157
email: sylvia.soliarova @  kosice-city.sk

zastupovanie: Mgr. Tajana Čiková

referent sociálnych vecí

č. dverí: 15/prízemie
tel. č.: 055-6827157
email: tajana.cikova @ kosice-city.sk

kamagra jelcialis