Oddelenie právne


 JUDr. Miroslav Rušin

vedúci oddelenia

č. dverí: 105/1. posch.
tel.: 055-6827108
email: miroslav.rusin @ kosice-city.sk, pravne @ kosice-city.sk


Ing. Adriana Goralová

referent personalistiky

č. dverí: 101/1. posch.
tel. č.: 055-6827113
email: adriana.goralova @ kosice-city.sk, pam @ kosice-city.sk


Mária Vidová

referent organizačných vecí

č. dverí: 106/I. posch.
tel. č.: 055-6827178
email: maria.vidova @  kosice-city.sk, organizacne @ kosice-city.sk

kamagra jelcialis