Oddelenie matriky, evidencie obyvateľstva a prvého kontaktu


Mgr. Mária Boldrini

vedúca oddelenia

č. dverí: 36/ prízemie,
tel. č.: 055-6827110
email: maria.boldrini @ kosice-city.sk, matrika @ kosice-city.sk


Mgr. Adriana Zamrijová

č. dverí: 35/ prízemie
tel. č.: 055-6827172
email: adriana.zamrijova @ kosice-city.sk


Monika Otiepková

č. dverí: 34/ prízemie
tel. č.: 055-6827173
email: monika.otiepkova @ kosice-city.sk


Kamila Knúrovská

č. dverí: 33/ prízemie
tel. č.: 055-6827105
email: kamila.knurovska @ kosice-city.sk


Ing. Petronela Virostková

referent evidencie obyvateľstva, podateľne a spisovej agendy

č. dverí: 37/ prízemie
tel. č.: 055-6827150
email: petronela.virostkova @ kosice-city.sk, ohlasovna @ kosice-city.sk


Ing. Ivana Bartošová

referent evidencie obyvateľstva, podateľne a spisovej agendy

č. dverí: 37/ prízemie
tel. č.: 055-6827150
email: ivana.bartosova @ kosice-city.sk, ohlasovna @ kosice-city.sk


Mgr. Viera Pramuková

referent kancelárie prvého kontaktu – osvedčovanie listín a podpisov

č. dverí: kancelária prvého kontaktu/ prízemie
tel. č.: 055-6827130
email: viera.pramukova @ kosice-city.sk