Oddelenie matriky, evidencie obyvateľstva a prvého kontaktu


Mgr. Mária Boldrini

vedúca oddelenia

č. dverí: 36/ prízemie,
tel. č.: 055-6827110
email: maria.boldrini @ kosice-city.sk, matrika @ kosice-city.sk


Mgr. Janette Beňušová

č. dverí: 35/ prízemie
tel. č.: 055-6827172
email: janette.benusova @ kosice-city.sk


Mgr. Adriana Zamrijová

č. dverí: 34/ prízemie
tel. č.: 055-6827173
email: adriana.zamrijova @ kosice-city.sk


Kamila Knúrovská

č. dverí: 33/ prízemie
tel. č.: 055-6827105
email: kamila.knurovska @ kosice-city.sk


Bc. Nikola Popovičová

referent evidencie obyvateľstva, podateľne a spisovej agendy

č. dverí: 37/ prízemie
tel. č.: 055-6827150
email: nikola.popovicova @ kosice-city.sk, ohlasovna @ kosice-city.sk


Ing. Ivana Bartošová

referent evidencie obyvateľstva, podateľne a spisovej agendy

č. dverí: 37/ prízemie
tel. č.: 055-6827150
email: ivana.bartosova @ kosice-city.sk, ohlasovna @ kosice-city.sk


Bc. Estera Palkóová

referent kancelárie prvého kontaktu

tel. č.: 055-6827130
email: estera.palkoova @ kosice-city.sk

kancelária prvého kontaktu/prízemie
email: podatelna @ kosice-city.sk

kamagra jelcialis