Oddelenie matriky a evidencie obyvateľstva


Mgr. Mária Boldrini

vedúca oddelenia

č. dverí: 36/ prízemie
tel. č.: 055-6827110
email: maria.boldrini @ kosice-city.sk, matrika @ kosice-city.sk


Mgr. Janette Beňušová

referent matričnej činnosti

č. dverí: 35/ prízemie
tel. č.: 055-6827172
email: janette.benusova @ kosice-city.sk


Mgr. Adriana Zamrijová

referent matričnej činnosti

č. dverí: 34/ prízemie
tel. č.: 055-6827173
email: adriana.zamrijova @ kosice-city.sk


Kamila Knúrovská

referent matričnej činnosti

č. dverí: 33/ prízemie
tel. č.: 055-6827105
email: kamila.knurovska @ kosice-city.sk


Ing. Ivana Bartošová

referent evidencie obyvateľstva

č. dverí: 37/ prízemie
tel. č.: 055-6827150
email: ivana.bartosova @ kosice-city.sk, ohlasovna @ kosice-city.sk


 

Ing. Katarína Országová

referent pre osvedčovanie podpisov a listín, podateľne a spisovej agendy

č. dverí: prízemie
tel. č.: 055-6827130

email: katarina.orszagova @kosice-city.sk, podatelna @ kosice-city.sk


Petra Jakimová

referent pre osvedčovanie podpisov a listín, podateľne a spisovej agendy

č. dverí: prízemie
tel. č.: 055-6827130

email: petra.jakimova @ kosice-city.sk, podatelna @ kosice-city.sk

kamagra jelcialis