Oddelenie kultúry, športu, masmediálnej komunikácie a správy trhu


Ing. Ján Spišák

vedúci oddelenia

č. dverí: 116/1. posch.
tel.: 055-6827136
email: jan.spisak @ kosice-city.sk


Mgr. Renáta Némethová

referent masmediálnej komunikácie, marketingu a PR

č. dverí: 117/1. posch.
tel. č.: 055-6827121, 0907910130
email: renata.nemethova@kosice-city.sk, redakcia @ kosice-city.sk


Mgr. Ivana Jarošiková

referent kultúry a DC

č. dverí: 117/1. posch.
tel. č.: 055-6827121
email: ivana.jarosikova @  kosice-city.sk, kultura @ kosice-city.sk


Roman Hlivák

referent správy trhu

č. dverí: 114/1. posch.
tel.: 055-6827164, 0918 919 009
e-mail: roman.hlivak @ kosice-city.sk, trh @ kosice-city.sk