Oddelenie kultúry a PR


Ing. Ján Spišák

vedúci oddelenia

č. dverí: 114/1. posch.
tel.: 055-6827 121, 0908 327 017
email: jan.spisak@kosice-city.sk


Mgr. Ivana Jarošiková

referent kultúry a DC

č. dverí: 114/1. posch.
tel. č.: 055-6827 121, 0905 558 982
email: ivana.jarosikova@kosice-city.sk


Mgr. Renáta Némethová

referent pre komunikáciu s verejnosťou

č. dverí: 114/1. posch.
tel. č.: 055-6827121, 0907910130
email: renata.nemethova@kosice-city.sk


 

kamagra jelcialis