Oddelenie hospodárskej správy, čistoty a poriadku


Miloš Timko

vedúci oddelenia

č. dverí: 106/1. posch.
tel.č.: 055-6827147
email: milos.timko @ kosice-city.sk

 


Peter Jusko

referent hospodárskej prevádzky

č. dverí: 114/1. posch.
tel.: 055-6827114
email: peter.jusko @ kosice-city.sk


Mgr. Peter Džubera

referent čistoty a poriadku

č. dverí: 114/1. poschodie
tel. č.: 055-6827114

e-mail: peter.dzubera @ kosice-city.sk


Marek Varga

referent materiálno-technického zabezpečenia

č. dverí: 114/1. posch.
tel.: 055-6827114
e-mail: marek.varga @ kosice-city.sk


Zoltán Lipták

údržbár

tel.: 055-6827166