Oddelenie ekonomické


Ing.Viola Gáspárová

vedúca oddelenia

č. dverí: 115/1. posch.
tel. č.: 055-6827122
email: viola.gasparova @ kosice-city.sk, financne @ kosice-city.sk


Helena Bednárová

referent účtovníctva

č. dverí: 115/1. posch.
tel. č.: 055-6827122
email: helena.bednarova @ kosice-city.sk, financne @ kosice-city.sk


Erika Erdélyiová

referent podnikateľských činností a pokladne

č. dverí: 17/prízemie
tel.č: 055-6827135
email: erika.erdelyiova @ kosice-city.sk