OD JÚNA OTVÁRAME STAROMESTSKÉ MATERSKÉ ŠKÔLKY


Mestská časť Košice-Staré Mesto na základe vyhlásenia Úradu verejného zdravotníctva SR, oznámenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vzhľadom na pretrvávajúcu priaznivú epidemiologickú situáciu oznamuje rodičom, že

od 1. júna sa otvoria všetky  materské školy

v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ

Návrat do výchovno-vzdelávacích zariadení detí bude dobrovoľný.

Žiadame rodičov, aby sa v prípade záujmu obrátili na svoje materské školy.

Prednostne sa budú zaraďovať do výchovno-vzdelávacieho procesu deti zdravotníckych pracovníkov, polície, hasičov, vojakov, pedagógov.

Po vydaní usmernení Ministerstva školstva SR budú ďalšie informácie priebežne aktualizované na webovej stránke MČ a jednotlivých MŠ.

 

K stiahnutiu