Obyvatelia Haviarskej sa sťažujú na ilegálnu skládku i stĺp osvetlenia uprostred komunikácie


Na základe podnetu občanov Haviarskej a Alvinczyho ulice sa starosta MČ Košice – Staré Mesto Ľubomír Grega stretol s nespokojnými obyvateľmi, aby spoločne našli možnosti nápravy.

Základnou sťažnosťou bolo presunutie torza stĺpa verejného osvetlenia zasahujúceho priamo do komunikácie na Haviarskej ulici na miesto, kde nebude zavadzať. „Autá KOSIT-u sa tu vedia dostať len cúvaním a opakovane do tohto stĺpu narážajú, až sa zlomil. Dlhší čas sa tu jeho časť váľala po ceste, kým sme ju nenechali odviezť. Zvyšok však stále zavadzia,“ posťažovala sa za prítomných obyvateľka Viera Nemčoková.

Starosta ju oboznámil s tým, že Mestská časť Košice – Staré Mesto už tento problém rieši a poslala žiadosť na Dopravný podnik mesta Košice. „Stĺp sa presunie, ideálne až na trávnatú plochu, aby sa získalo ďalšie parkovacie miesto.“

Problém s bezdomovcami

Katastrofálny stav blízkeho okolia budovy – výmenníka VSE na Haviarskej ulici trápi občanov najmä v letnom období. Vznikla tam totiž akási ilegálna skládka, z ktorej sa šíri zápach a s ktorou si miestni nevedia dať rady. „Neustále tu strašne smrdí a aj keď by sa to vypratalo, o pár týždňov je to tu späť v rovnako stave,“ domnieva sa Juraj Temkovitz.

„Priestor vypraceme, opravíme oplotenie a uzamkneme, aby sa tu nemohli naďalej zdržiavať bezdomovci,“ sľúbil starosta. Bezdomovci sa však údajne zdržiavajú aj v budove bývalého výrobného družstva na Alvinczyho ulici 24, ktorá je zdemolovaná. Zakladajú tam otvorené ohne a dym obťažuje obyvateľov predovšetkým počas zimného obdobia. „Budeme to medializovať a riešiť s Mestom Košice,“ povedal starosta.

Rozkopávky i neporiadok okolo kontajnerov

Obyvateľov tiež trápi stav kontajnerovísk, ktorých okolie je rovnako opakovane znečisťované asociálmi. Polozapustené kontajneroviská by si však vyžiadali sústredenie na jedno miesto, čo by pre mnohých zväčšilo dochádzkovú vzdialenosť k nim, takže túto možnosť riešenia obyvatelia zavrhli. Zhodli sa na tom, že by privítali kontajnery, z ktorých sa nedá smeti voľne vyhadzovať. Starosta prisľúbil prerokovať predmetnú záležitosť s KOSIT-om.

Ďalšími problémami obyvateľov sú aj stav samotnej komunikácie, snaha o osadenie spomaľovacieho retardéra na Alvinczyho ulici – v okolí Alvinczyho 20, na ktorý poukázal predseda spoločenstva Jozef Capek, ako aj nebezpečné rozkopávky po plynároch. „Človek vyjde z brány a rovno diera! Veď to je aké nebezpečné. Riešiť sa to bude určite až potom, keď sa niečo stane. Pán z plynární mi sľúbil, že to zakryjú,“ hnevá sa pani Viera, ktorá poukazuje na stav na Haviarskej 2 a 3.

Strom na Alvinczyho ulici zase napríklad podľa obyvateľov úplne bráni prenikaniu svetla zo stĺpu verejného osvetlenia. Predseda spoločenstva Alvinczyho 19 Tibor Cincula je rovnako nespokojný aj s množstvom polámaných konárov, ktoré nemá kto odpratať. MČ Košice – Staré Mesto bude spomínané problémy aktívne riešiť.

K stiahnutiu