OBČANIA ĎAKUJÚ A TEŠIA SA, STROMOVÁ ULICA JE ZREVITALIZOVANÁ


LOKALITU, KDE V KROVÍ NAŠLI MŔTVU PROSTITÚTKU, MČ STARÉ MESTO ZREVITALIZOVALA

Stromová ulica, ktorej zanedbaný stav dlhé roky trápil Staromešťanov bývajúcim v okolí, sa zmenila na nepoznanie. Občania sa po dlhých rokoch konečne dočkali, už nehyzdí okolie. Chrastie a burina, rôzny odpad po prostitútkach, ale dokonca aj staré televízory, či kopa prázdnych fľašiek, cesta plná výmoľov a polmetrových mlák po daždi konečne spĺňa štandardy blízkeho centra.

Ulica, rovnobežná so železničnou traťou, na ktorej bolo nedávno v kríkoch objavené telo zavraždenej prostitútky, roky trápila obyvateľov, ktorí v blízkosti bývajú a sú nútení po nej prechádzať k svojim garážam.

„ Roky sme sa sťažovali na miestnom úrade, vždy sme dostali odpoveď, že cesta patrí mestu, resp. Železniciam SR. Pinpongovali si to medzi sebou, ale my, občania, sme museli znášať hrozné podmienky. Sme veľmi radi, že súčasný starosta našiel riešenie ako urobiť revitalizáciu ulice, nechal lokalitu kompletne vyčistiť od odpadu, zlikvidoval všetky náletové kroviny i burinu, vyrovnal podložie a vysypal ho riečnym pieskom,“ vysvetľuje predseda bytovej samosprávy na Lomenej ulici Miroslav Pramuka.

Starosta Igor Petrovčik hovorí, že nejasnými kompetenciami medzi mestom a mestskými časťami, keď sa občania sťažujú starostom, ale oni majú zviazané ruky, lebo zanedbané pozemky patria mestu, vznikajú častokrát neriešiteľné situácie, na konci ktorých je nespokojný občan.

„Podobných pozemkov a lokalít, kde si dopisujeme s Mestom Košice alebo so štátnymi železnicami, aby sa o svoj majetok postarali, máme v Starom Meste viacero. Nechcel som sa vyhovárať na kompetencie, hľadal som riešenie ako urobiť revitalizáciu a konečne občanom pomôcť. Keď bude ulica bez krovia a dostatočne osvetlená, na čom pracujeme v spolupráci s Dopravným podnikom, nebude miestom, kde sa budú zgrupovať prostitútky a o to mi išlo prioritne zároveň s vyčistením lokality,“ vysvetľuje starosta.

Starosta Igor Petrovčik dodáva, že jedinou možnosťou ako vytlačiť prostitúciu z tejto lokality navždy je zmena zákona v Národnej rade SR, ktorou by sa pouličná prostitúcia stala trestným činom. V súčasnosti sú totiž policajti bezmocní, stáť na ulici trestné nie je. Keď pominie táto koronova doba, chce iniciovať stretnutie poslancov NR SR z Košíc a nájsť riešenie pre všetky mestá, ktoré bojujú s podobným problémom.“

V Rakúsku to majú vyriešené rozumne. Pouličné prostitútky smú stáť vo vyznačených zónach, v ktorých ich môžu skontrolovať policajti, či majú živnosť a lekárske prehliadky. Mimo vyznačených zón sa dopúšťajú trestného činu.

K stiahnutiu