NOVÝ ŠÉFARCHITEKT MESTA PETR KROPP NAVŠTIVIL STAROMESTKÚ RADNICU


Inšpiratívna debata a dohoda na pravidelných pracovných stretnutiach, ktoré budú nápomocné v zmenách verejných priestranstiev mimo pešej pamiatkovej zóny.

Takto sa dá krátko zhodnotiť dnešná vzácna návšteva víťaza konkurzu na šéfa Útvaru hlavného architekta mesta Košice Petra Kroppa, ktorý prijal pozvanie starostu MČ Košice – Staré Mesto Igora Petrovčika, aby sa nielen spoznali, ale spoločne začali množstvo problémov, ktoré trápia najstaršiu a najkrajšiu časť Košíc.

Obaja sa zhodli na tom, že pre komfortný život občanov je rovnako, ak nie ešte viac ako samotná architektúra budov, dôležitá tvorba prostredia, kvalita verejných priestranstiev od parkovania až po udržiavanú zeleň, chodníky a služby občianskej vybavenosti.

Petr Kropp so starostom debatovali aj o téme rozširovania pešej zóny, ktoré si želá časť Staromešťanov, vytláčania motoristov z centra tak, aby mohli pohodlne parkovať v záchytných parkovacích domoch a vzájomne si vymieňali svoje názory na riešenie zanedbaných lokalít, tzv. brownfieldov v meste.

Petr Kropp, rodák z českého Sokolova, pôsobil desaťročia v Nemecku a Amsterdame, ale aj na poste šéfarchitekta Karlových Varov, považuje za svoju prioritu prepájať architektúru a urbanizmus a vytvárať tak prostredie pre kvalitný život občanov.

Košice majú podľa šéfarchitekta Kroppa obrovský potenciál, len je potrebné rozmýšľať koncepčne a nastaviť perspektívny koncept do budúcnosti, ktorý bude záväzný pre radných, developerov i občanov.

So starostom sa zhodli aj na tom, že Útvar hlavného architekta mesta Košice by mal byť nestrannou a odbornou službou pre mesto i jeho obyvateľov a nemal by byť vôbec závislý na politike, ale mať naopak garantovanú nezávislosť a neutralitu.

Na záver si Petr Kropp a starosta Igor Petrovčik tľapli na pravidelné stretnutia v teréne, aby sa problémové veci postupne podarilo zmeniť, odstrániť, alebo aspoň koncepčne naštartovať podľa možnosti rozpočtu.

izmir escort cialis