NOVOROČNÝ PRÍPITOK PRIMÁTORA SO STAROSTAMI V HISTORICKEJ RADNICI


    
Primátor Jaroslav Polaček vo svojom novoročnom prejave pripomenul, že rok 2022 bol nielen veľmi ťažký, keď sme všetci museli čeliť mnohým krízam - utečeneckej, energetickej, vládnej, ale aj magický pretože sa stal 222. primátorom v dlhej histórii mesta Košice.
Primátor starostov vyzval k vzájomnej spolupráci, lebo len tak sa môžu podariť prospešné veci pre občanov a dokončiť odvážne projekty - moderné športoviská, vrátane Národného tenisového centra, priviesť teplá voda z geotermálneho vrtu, súčinnosť pri obrovskej investícii Volvo vo Valalikoch pri Košiciach a ďalších.
Starostka MČ Nad Jazerom Lenka Kovačevičová za starostov v prejave zdôraznila, že primátor je kapitán lode, na ktorej sa všetci spoločne plavia a najmä na ňom závisí, či loď nasmeruje správnym smerom a udrží ju s posádkou nad vodou, všetkých samosprávnych politikov vyzvala k zahodeniu politikárčenia a vzájomnej diskusii, ktorej cieľom bude nachádzať čo najprospešnejšie riešenia pre život všetkých Košičanov.
"Bez spolupráce a vzájomnej dôvery sa veľké veci nepodaria. Preto želám Košiciam a MČ Košice - Staré Mesto spolupracujúcich komunálnych politikov, ktorí budú ťahať za jeden povraz a vylepšovať verejný priestor, služby a život Košičanov všetkých vekových kategórií," poprial všetkým starosta MČ Košice - Staré Mesto Igor Petrovčik.
kamagra jelcialis