Nie všetky materské školy v Starom Meste budú cez sviatky zatvorené


Počas vianočných sviatkov, presnejšie od 27. decembra 2018 do 4. januára 2019 budú otvorené tieto materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Košice-Staré Mesto: MŠ Rumanova 4, MŠ Tatranská 23, MŠ Park Angelinum 7.

Zatvorené budú materské školy MŠ Hrnčiarska 1, MŠ Zádielska 4, MŠ Jarná 4.