Neporiadok na Jesennej a Československej armády.


Neporiadok v uvedených lokalitách, bohužiaľ, nie je žiadnou novinkou. Ľudia vynášajú ku kontajnerom objemový odpad, či staré elektrospotrebiče. Takéto konanie je proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Košice a ľudia by taký odpad mali odvážať na zberný dvor na Jesenského ulici. Mesto aj napriek tomu zabezpečuje odvoz takého odpadu, ale len raz za mesiac. Za toto obdobie sa neporiadok stále nahromadí. Starosta Starého Mesta o probléme vie a po osobnej obhliadke sa snaží nájsť vhodné opatrenia:
„Na základe upozornenia pána Ľuboša Majera na neporiadok na Jesennej ulici okolo kontajnerov som si šiel spomínanú lokalitu osobne pozrieť. Musím priznať, že to tam naozaj vyzerá priamo ako na Luníku IX a podobný stav je aj neďaleko, pri kontajneroch na Ulici Československej armády. Aj keď je to skôr náplň Kositu, budem o tejto problematike jednať s vedením mesta i Kositom, a zároveň zabezpečím kontajner a vyčistenie priestoru pomocou našich VPP pracovníkov.
Počas obhliadky lokality ma súčasne oslovili viacerí Staromešťania a poukázali na vznik dvoch príbytkov pod prízemnými balkónmi Ústavu geriatrie sv. Lukáša, kde prespávajú bezdomovci, konzumujú alkohol a rušia občanov. V tejto súvislosti som obratom upozornil Mestskú i štátnu políciu a s majiteľom budeme jednať o možnosti osadenia mreží v tejto oblasti.
Aby sme podobným neporiadkom, ktoré nerobia dobré meno našej mestskej časti predchádzali, zriadil som k dnešnému dňu skupinu desiatich pracovníkov úradu, vrátane mňa a prednostu s tým, že minimálne 2 až 3 krát do týždňa venujeme 1 hodinu obchádzkam a kontrole čistoty. Keďže aj tak všetko určite neobsiahneme, budem veľmi rád, keď ma na podobné nedostatky a nešváry v Starom Meste upozorníte na moju emailovú adresu: starosta@kosice-city.sk, alebo na Facebooku. Ďakujem."

kamagra jelcialis