Návšteva delegácie z Belgicka


Včera nás na Mú Mč Košice-Staré Mesto navštívila osemčlenná delegácia z Belgicka. Zaujímali sa predovšetkým o evidenciu obyvateľstva, rôzne matričné úkony (ako napr. narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva alebo rozvod), o našu spoluprácu s veľvyslanectvom v otázke evidencie obyvateľstva a vybavovania náležitostí na Matričnom úrade.
Celá návšteva smerovala k nadviazaniu spolupráce, aby sa predišlo zneužívaniu sociálneho systému v Belgicku našimi občanmi.

K stiahnutiu