NÁVRHY NA OCENENIA OSOBNOSTÍ A KOLEKTÍVY ZO STARÉHO MESTA ZA ROK 2022 TREBA PODAŤ DO 10. AUGUSTA 2022


V mestskej časti Košice-Staré Mesto sú udeľované významným osobnostiam z rôznych oblastí Cena Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto a Cena starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto od roku 2007 podľa Zásad a postupu pre udeľovanie verejných ocenení mestskej časti Košice-Staré Mesto.

POZNÁTE V STAROM MESTE OSOBNOSŤ, KTORÁ SI ZA SVOJU PRÁCU A VÝSLEDKY ZASLÚŽI TAKÉTO OCENENIE?

PODAJTE PÍSOMNÝ NÁVRH NA ROK 2022 aj s odôvodnením, aby sa komisia poslancov mohla dobre rozhodnúť. Uzávierka návrhov je 10. august 2022.
Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení MČ KE SM
Návrh na ocenenie – tlačivo nájdete na https://kosice-city.sk/uradne-tlaciva/
ĎAKUJEME.
kamagra jelcialis