NAVRHNITE OSOBNOSTI NA OCENENIA MČ STARÉ MESTO


Poznáte vo svojom okolí Staromešťana alebo Staromešťanku, ktorí sú vo svojom odbore vynikajúci, či už ide o vedu, šport, literatúru, biznis, či iný odbor?

Alebo kolektív športovcov, umelcov, vedcov, spevákov, či tanečníkov, či charitatívnych pracovníkov, ktorí sú skvelí a zaslúžia si ocenenie?

Do 12. augusta 2021 doručte svoje návrhy buď osobne na Miestny úrad MČ Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice sekretariát starostu - kanc. č. 110/I. poschodie alebo emailom na kultura@kosice-city.sk . Formulár, ktorý je potrebné vypísať k návrhu na ocenenia nájdete na https://kosice-city.sk/uradne-tlaciva/