NAVRHNITE OCENENIA PRE VÝZNAMNÝCH STAROMEŠŤANOV!


Mestská časť bude v tomto roku už po 13. krát oceňovať významných a zaujímavých obyvateľov Starého Mesta.

Ak viete o niekom, kto by si zaslúžil cenu miestneho zastupiteľstva alebo cenu starostu, neváhajte a pošlite nám svoje návrhy na ocenenie jednotlivcov, ale aj kolektívov ľudí, ktorí robia niečo výnimočné a obdivuhodné.

Nezabudnite uviesť tieto údaje:

Meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, mail navrhovateľa

Meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, mail navrhovaného

Krátky profil navrhovaného

Návrhy zasielajte najneskôr do 3. septembra 2019, mailom: redakcia@kosice-city.sk alebo Kancelária starostu, MÚ Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice.