NAVRHNITE OCENENIA PRE VÝZNAMNÝCH STAROMEŠŤANOV!


Mestská časť bude v tomto roku už po 13. krát oceňovať významných a zaujímavých obyvateľov Starého Mesta.

Ak viete o niekom, kto by si zaslúžil cenu miestneho zastupiteľstva alebo cenu starostu, neváhajte a pošlite nám svoje návrhy na ocenenie jednotlivcov, ale aj kolektívov ľudí, ktorí robia niečo výnimočné, zasluhujúce si obdiv a ocenenie.

Nezabudnite uviesť tieto údaje:

  1. Meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, mail navrhovateľa
  2. Meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, mail navrhovaného

  3. Krátky profil navrhovaného

Zasielajte ich najneskôr do 3. septembra 2019, mailom: redakcia@kosice-city.sk alebo na referát kancelárie starostu, MÚ Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice.