Násilie na deťoch v čase pandémie rastie, upozorňuje ministerstvo školstva. Prinášame preto kontakty na linky pomoci


Súčasná situácia, v ktorej sa nachádzame – núdzový stav, izolácia, existenciálne problémy, obmedzenie sociálnych kontaktov spôsobili ďalšie negatívne efekty, vytvorili priestor pre zvyšovanie násilia na deťoch. Potvrdzujú to mnohé zistenia: napr. Generálnej prokuratúry – nárast sexuálneho násilia na deťoch o 145%; Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu - počet detí so sklonom k depresii sa cez lockdown zvýšil o tretinu, prišlo k štvornásobnému nárastu psychických ťažkostí detí do deviatich rokov, k zvýšenému výskytu samovražedných sklonov u detí do 14 rokov, 30-násobne sa zvýšilo domáce násilie. Uvedené čísla sú alarmujúce. Tento stav je však možné ovplyvniť. Aby násilie mohlo byť zastavené, musí sa o ňom vedieť. 
Nižšie preto nájdete všetky podrobné informácie a telefónne čísla na všetky subjekty, úrady a kontakty na území mesta Košice, ktoré sa zaoberajú násilím na deťoch a účinne pomáhajú k zamedzeniu. V prílohe nájdete aj „Manuál pre identifikáciu syndrómu CAN pre subjekty participujúce na ODPN“ a „Brožúru k manuálu“, ktoré boli vypracované členmi multidisciplinárnej pracovnej skupiny v Košiciach - zástupcami jednotlivých subjektov participujúcich na úlohách súvisiacich s ochranou detí (orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Policajný zbor SR, prokuratúra, školy a školské zariadenia, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, akreditované subjekty, obce, súdy a ďalšie dotknuté subjekty). Tento materiál pomáha objasniť rôzne formy násilia, postupy zainteresovaných inštitúcií a obsahuje dôležité kontakty pre územie Košíc. Súčasťou prílohy je aj Prehľad oprávnení a povinností subjektov pôsobiacich v oblasti ochrany detí pred násilím.
Brožúra k manuálu /formát .pdf - 420.38 kB/
Linky pomoci /formát .docx - 139.91 kB/
Manuál pre identifikáciu syndrómu CAN pre subjekty participujúce na ODPN /formát .pdf - 1.32 MB/
Subjekty_posobiace_v_oblasti_ochrany_detí_pred_nasilim__ /formát .pdf - 4.89 MB/
Prehlad_opravneni_a_povinnosti_print_verzia-1 /formát .pdf - 4.89 MB/
Zastavme násilie aj v čase izolácie /formát .pdf - 1.42 MB/
Pre podrobnejšie informácie z problematiky násilia na deťoch odporúčame navštíviť stránku Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch (súčasť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny):
www.detstvobeznasilia.gov.sk
www.facebook.com/NKSpreRPNnD

K stiahnutiu