NARODILO SA VÁM V ROKU 2022 DIEŤATKO- MALÝ STAROMEŠŤANKO? CHCEME VÁS POZDRAVIŤ A OBDAROVAŤ


S radosťou by sme vás v blízkej budúcnosti pozvali na slávnosť, ktorú príležitostne organizujeme práve pre bábätká a ich rodičov z mestskej časti Košice–Staré Mesto.

Ak máte záujem stať sa súčasťou milého podujatia, vyplňte žiadosť o slávnostné privítanie dieťaťa do života /formát .zip - 62.96 kB/, ktorým nám dáte súhlas na spracovanie vašich osobných údajov výlučne na účely pozvania na slávnosť Uvítania Staromešťankov do života.

Pozvanie na uvítanie novorodencov je podmienené trvalým bydliskom na území mestskej časti Košice–Staré Mesto a aktuálnou pandemickou situáciou.

Vyplnený formulár :

- pošlite poštou na adresu Miestny úrad MČ Košice–Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice

- prineste osobne na adresu Miestny úrad MČ Košice–Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice a odovzdajte ho v podateľni

- podpísaný a oskenovaný súhlas zašlite emailom na adresu:ivana.jarosikova@kosice-city.sk.

kamagra jelcialis