NARODILO SA VÁM DIEŤATKO – STAROMEŠTANKO? PRIHLÁSTE SA NÁM, ABY SME VÁS MOHLI POZVAŤ NA SLÁVNOSŤ S DARČEKOM


Milí rodičia, narodilo sa vám v roku 2023 alebo už v tomto roku dieťatko, nový Staromešťanko a nestihli ste sa nám nahlásiť?
S radosťou by sme vás pozvali na slávnosť, ktorú príležitostne organizujeme práve pre rodičov a ich detičky z našej mestskej časti Košice–Staré Mesto.
Ak máte záujem stať sa súčasťou milého podujatia, vyplňte formulár, ktorým nám dáte súhlas na spracovanie vašich osobných údajov výlučne na účely pozvania na slávnosť Uvítania Staromešťankov do života.
Formulár nájdete na www.kosice-city.sk v časti oddelenie kultúry: https://kosice-city.sk/uradne-tlaciva/
Pozvanie na uvítanie novorodencov je podmienené trvalým bydliskom na území mestskej časti Košice–Staré Mesto.
Vyplnený formulár:
- pošlite poštou na adresu Miestny úrad MČ Košice–Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice
- prineste osobne na adresu Miestny úrad MČ Košice–Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice a odovzdajte ho v podateľni
- podpísaný a oskenovaný súhlas zašlite emailom na adresu: ivana.jarosikova@kosice-city.sk.
Tešíme sa na vás.
kamagra jelcialis