NARODILO SA VÁM DIEŤATKO? OZVITE SA NÁM, ABY SME MALIČKÉHO STAROMEŠŤANA PRIVÍTALI NA RADNICI


Ak ste sa v roku 2020 stali rodičmi a nestihli ste sa nám ozvať, máte šancu. Prihlásiť sa je potrebné ešte do konca augusta 2021.
Podmienkou je trvalý pobyt v MČ Košice - Staré Mesto, vyplnený a podpísaný formulár, ktorý nájdete na www.kosice-city.sk.
Po uzávierke 31. augusta 2021 a na základe vyplneného formuláru vám následne doporučenou poštou pošleme poukážku v hodnote 20 eur a pamätný list.
Aktuálne chceme privítať deti narodené v období od 1. januára 2021. Vyplnený a podpísaný formulár môžete priniesť osobne alebo zaslať poštou na Miestny úrad MČ Košice - Staré Mesto, oddelenie kultúry, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice, prípadne podpísaný naskenujte a pošlite emailom na adresu ivana.jarosikova@kosice-city.sk.
Tešíme sa na vás, milí rodičia, i na vaše ratolestí.