NAJSTARŠIA MATERSKÁ ŠKOLA NA RUMANOVEJ SLÁVI 70. NARODENINY. ZASPIEVAL AJ PETER BIČ PROJECT


 

 

Staromestská Materská škola na Rumanovej ulici 4 oslávila úctyhodné narodeniny. K 70. výročiu zaspieval aj známy muzikant Peter Bič a prišli vzácni hostia. Detičky pripravili kultúrny program a ukázali, že vedia krásne tancovať i spievať.

Zaujímavá minulosť

Keď nazrieme do histórie, zistíme, že Materská škola Rumanova 4 začala písať svoju históriu 1. januára 1953, vtedy ešte ako III. Materská škola na Vodnej, neskôr na Majakovského ulici.

Svoju činnosť začala v reprezentačnej vile Dr. Nováka, ktorý bol prvým starostom Košíc. (1923-1927). Elegantná dvojpodlažná vila Novákovcov mala totožného staviteľa ako bývalý „Rumanov internát“ (terajšia stavebná priemyslovka na Lermontovovej ulici),  Aloisa Nováka a tvorcu vily, českého architekta Rudolfa Breptu. Vila bola dokončená v roku 1928. V roku 1948 prešla pod správu odboru školstva a v roku 1953 v nej zriadili III. Materskú školu, ktorá v nej sídlila až do konca 80-tych rokov 20.storočia. Ulica bola premenovaná na Majakovského. V roku 1962 prešla budova do vlastníctva štátu. Vo vedľajšej budove bol v tom čase Detský domov, v decembri 1980 sa presťahoval do Košickej Novej Vsi. Obidve budovy sa potom využívali ako materská škola, boli prepojené spojovacou chodbou až do r. 1993. Odvtedy sa ako materská škola využíva už len bývala vila JUDr. Bohuslava Sloupského, vytvorená projektantom Ing. Arch. Michalom Šalitom v roku 1929 (terajšia budova MŠ na Rumanovej ul. č. 4).

V súčasnosti obľúbená škôlka

Budova prešla rôznymi úpravami a rekonštrukciami. Na prízemí sa nachádza školská jedáleň a kuchyňa, sú v nej tri triedy a ostatné príslušenstvo potrebné k fungovaniu materskej školy. Kapacita je pre 55 detí, ktoré sa rovnako ako pred 70-timi rokmi, chcú hrať, zabávať, vzdelávať, experimentovať, byť ľúbenými a rešpektovanými. Na pozemku je aj školský dvor, s rôznymi hracími prvkami a typickým „kolotočom“. Zamestnanci sa s láskou starajú o zverené deti, reflektujúc modernú dobu, vytvárajúc podnetné prostredie s množstvom aktivít, riadiac sa ŠkVP „Žijeme na modrej planéte“.  Za 70 rokov svojej existencie prešlo jej bránami veľa detí, ale aj učiteliek pod vedením štyroch riaditeliek - Klárou Pachotovou, Máriou Karnišovou, Oľgou Kindlovou a od r. 2011 po súčasnosť Evou Pačaiovou.

Gratulovali starosta i poslanci

Dňa 24.05.2023 bola jedáleň MŠ zaplnená vzácnymi hosťami, ktorí si vychutnali skvelý program detí a obetavých pani učiteliek, ale aj nášho známeho košického speváka Petra Biča. Bývalé zamestnankyne si zaspomínali na krásne chvíle a hostia škole popriali veľa ďalších skvelých rokov. Veľmi potešila prítomnosť pána starostu MČ Košice – Staré Mesto Ing. Igora Petrovčika, jeho zástupcu Vladimíra Eperješiho, ktorý dopoludnia vozil škôlkarov na čarovnom vláčiku po Starom Meste. Kolektív materskej škôlky prišiel pozdraviť aj exstarosta a poslanec Ľubomír Grega, poslankyne Eva Hulmečíková a Ingrid Faťolová.

„ Aj touto sa chcem poďakovať zamestnancom školy za ich obetavú prácu, rodičom, ktorí sú nám vždy nápomocní, deťom za ich lásku a energiu, ktorú nám odovzdávajú a zriaďovateľovi - MČ Košice – Staré Mesto za ich podporu v rôznych formách a deťom za ich krásne vystúpenie, ako aj hudobnému doprovodu – Patrikovi Lukáčovi,“ ďakovala riaditeľka úspešnej škôlky Eva Pačaiová.

kamagra jelcialis