NADROZMERNÉ ODPADY Z REKONŠTRUKCIE ANI NÁBYTOK KU KONTAJNEROM NEPATRIA. HROZÍ POKUTA


Takmer každý deň upratujeme a odvážame nadrozmerné odpady, ktoré nedisciplinovaní občania namiesto bezplatných zberných dvorov položia ku kontajnerom, ale aj odpadky po asociáloch. Odpad z rekonštrukcií alebo nepotrebný nábytok nepatrí ku kontajnerom, ale do bezplatných zberných dvorov. Tie prevádzkuje spoločnosť Kosit,a.s. a využiť ich môže celoročne každý občan s trvalým pobytom v meste Košice. Za uloženie nadrozmerného odpadu ku kontajneru vám hrozí pokuta 1500 eur, ak ste podnikateľ tak výrazne vyššia.
Pritom stačí občiansky preukaz a odpad z rekonštrukcie, či starý nábytok odovzdať tam, kam patrí.
Zberné dvory nájdete na uliciach: Magnezitárska 11 pod sídliskom Ťahanovce, Popradská na Terase, na ulici Pri bitúnku 11 na Juhu za Malou stanicou, na ulici Napájadlá na Jazere a Železiarenskej v Šaci.
Ak fyzická osoba ako vlastník nehnuteľnosti nemá trvalý pobyt na území mesta, pri vstupe do zberného dvora sa preukáže rozhodnutím správcu dane, Mesta Košice, ktorým určuje miestny poplatok za komunálne odpady.
Zbytočne potom ukazujeme prstom na sociálne slabých, že sú zodpovední za rozhádzaný odpad pri kontajneroch, keď ani ako vlastníci bytov nedodržujeme základné povinnosti a nahádžeme stavebný odpad ku kontajnerom, kde je to zakázané.
Ide o spoločné peniaze zo staromestského rozpočtu, ktoré by sa dali využiť na iné užitočné veci pre občanov. Preto buďte vnímaví, upozornite susedov, že takto sa to nerobí, skúsme byť zodpovednejší a postupovať podľa pravidiel.
Ďakujeme!

K stiahnutiu

kamagra jelcialis