Na záver leta bude opekačka i turistika


25.8.2016   Nácvik SPARTAKIÁDY v malej telocvični Miestneho úradu (suterén) 13:00

 

30.8.2016    OPEKAČKA  –  dvor pri Radničnej sále

31.8.2016     Vyhliadková veža a prameň Patrapia, turistika