Na uliciach Dargovská a Karpatská už viac nebude tma


V týchto dňoch pribudlo verejné osvetlenie na Dargovskej ulici (úsek medzi ulicami Malá a Zádielská) a na Karpatskej ulici ( číslo vchodov 20 a 22). Verejné osvetlenie na uvedených úsekoch chýbalo ( na úseku na Karpatskej nikdy nebolo a na Dargovskej bolo verejné osvetlenie zrušené ešte v roku 2009 v súvislosti s rekonštrukciou vzdušného elektrického vedenia VSD a.s. na podzemné). Obyvatelia opakovane žiadali niekoľko rokov jeho doplnenie. Chýbajúce osvetlenie bolo zrealizované mestom Košice. Celková suma finančných prostriedkov vynaložených na osvetlenie za obe ulice bola 11 875 eur.

K stiahnutiu