Na Thurzovej ulici je odstavená dodávka pitnej vody


Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. dnes odstraňuje vodovodnú poruchu na ulici Thurzova 2. Z uvedeného dôvodu nastalo prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých uliciach, počas doby nevyhnutnej na opravu poruchy.