NA STAROM MESTE SA BUDE SPIEVAŤ  ŠTARTUJE SÚŤAŽ PRE TALENTY „SPEV BEZ HRANÍC“


Celomestská súťaž odštartuje po dvojročnej covidovej prestávke 20. júna 2022 v priestoroch Radničnej sály Miestneho úradu MČ Košice - Staré Mesto na Hviezdoslavovej 7.
Výsledky budú slávnostne vyhlásené na Galaprograme 24. júna o 18. 00 hod. na Dominikánskom námestí, kde víťazi jednotlivých kategórií aj zaspievajú. Na víťazov čakajú hodnotné ceny a vystúpenia na akciách Starého Mesta. Budeme radi, ak sa zapojíte. Súťažiacich bude hodnotiť odborná porota.
Prihlásiť sa môže každý, kto spĺňa súťažné kritériá uvedené v prihláške. O presnom termíne konania vrátane časového harmonogramu jednotlivých kategórií súťaže budeme informovať na webovej stránke www.kosice-city.sk a FB MČ Košice - Staré Mesto - oficiálna stránka.
Uzávierka prihlášok je 10. júna 2022. Prihlášky Prihláška - Spev bez hraníc 2022 /formát .docx - 9.18 kB/ osobne na Miestnom úrade Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, prízemie - kancelária prvého kontaktu. Bližšie informácie získate na ivana.jarosikova@kosice-city.sk.

K stiahnutiu

kamagra jelcialis