NA STAROM MESTE SA BUDE SPIEVAŤ, PRIHLÁSTE SA A UKÁŽTE SVOJ TALENT V SÚŤAŽI SPEV BEZ HRANÍC


Tohtoročný 14. ročník obľúbenej celomestskej speváckej súťaže Spev bez hraníc sa uskutoční 21. júna 2021 (pondelok) v Radničnej sále Miestneho úradu MČ Staré Mesto na Hviezdoslavovej 7.
 
Výsledky budú následne zverejnené na internete a vyhlásené slávnostne na galaprograme 24. júna 2021 (štvrtok) na Dominikánskom námestí.
 
Víťazov čakajú hodnotné ceny, možnosť vystúpenia na akciách Starého Mesta.
 
Budeme radi, ak sa aj tento rok do populárnej speváckej súťaže zapojíte. Vyplnené a riadne podpísané prihlášky môžete posielať na ivana.jarosikova@kosice-city.sk alebo poštou na adresu Miestny úrad MČ Košice Staré Mesto , Oddelenie kultúry, Hviezdoslavova 7, 04001 Košice.
 
Súťažiacich bude hodnotiť odborná porota zložená z hudobných pedagógov a známych osobností. Aj tento rok sme zaradili kategóriu spevácke zbory a skupiny.
 
Prihlásiť sa môže každý, kto spĺňa súťažné kritériá, uvádzané v prihláške.
 
Všetky informácie o presnom termíne, vrátane časového harmonogramu jednotlivých kategórií súťaže, sa dozviete na webovej stránke www.kosice-city.sk a FB Košice- Staré Mesto-oficiálna stránka.
 
Uzávierka prihlášok je 11. jún 2021.
Prihláška - Spev bez hraníc 2021 /formát .odt - 27.34 kB/
Prihláška - Spev bez hraníc 2021 /formát .docx - 9.42 kB/