Na Silvestra budú na úrade skrátené úradné hodiny


Vážení občania,

oznamujeme vám, že dňa 31. 12. 2018 sa budú úkony súvisiace s Matričným úradom (rodná, sobášna, úmrtná a osobitná matrika), pokladňou Miestneho úradu, osvedčovaním podpisov a listín ako aj s evidenciou obyvateľstva vybavovať do 10.00 hod. z dôvodu koncoročnej uzávierky za rok 2018.

Ďakujeme za pochopenie.