Na Mlynskej ulici môže byť prerušená dodávka pitnej vody


Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. počas dnešného dňa odstraňuje vodovodnú poruchu na ulici Mlynská číslo 25.  Z uvedeného dôvodu  môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých uliciach, a to na čas nevyhnutný na opravu poruchy.