Na kontrolnom dni preverili stav prác


7.8.2012 zrealizoval starosta Starého Mesta kontrolný deň, v rámci ktorého bol zistiť, ako sa postupuje v zadaných úlohách a prácach, ktoré mestská časť v tomto období realizuje.

V rámci kontrolného dňa navštívil starosta Ľ. Grega Czambelovu ulicu, kde v súčasnosti prebieha rekonštrukcia chodníka. Po odkrytí asfaltového krytu bolo zistené, že sa pod ním nenachádza betónové podložie, ale len utlačená zemina, preto bude takýto podklad potrebné vytvoriť. Táto skutočnosť bude mať vplyv na predĺženie termínu realizácie, a tiež na cenu. Predpokladaný náklady na kompletnú rekonštrukciu boli vyčíslená na 4.630,70,- Eur.
Ďalšou zastávkou bolo parkovisko na ulici Slovenskej jednoty, kde bolo potrebné vyznačiť parkovacie čiary. MČ toto značenie zabezpečila prostredníctvom firmy Stoping s.r.o. Košice s nákladom 630,- Eur ešte v máji 2012.
Skontrolovaná bola aj Mäsiarska ulica, kde boli v júni 2012 prostredníctvom firmy Alezár Košice zabezpečené spomaľovacie prahy a zvislé dopravné značenie. Z rozpočtu MČ bola na tieto úpravy vynaložená suma 703,- Eur.
Kontrolný deň sa končil v MŠ na Zádielskej ulici. Je to posledná škôlka, kde sa finišuje na rekonštrukcii havarijného stavu elektrických rozvodov. Starosta tiež skontroloval priestory, kde sa v najbližších dňoch začne prerábanie dvoch miestností na triedy. Vďaka nim sa kapacita škôlky zvýši o 15 až 17 detí. V miestnostiach bude potrebné vymeniť asi 15 nefunkčných okien, čím sa navyšuje predpokladaná suma. Nápomocní sú však aj pracovníci VPP, a to pri čistení dvora a orezávaní kríkov, ktoré prerastajú plot a mohli by byť pri hrách detí nebezpečné.