Múzeum Vojtecha Löfflera oslavuje 25. výročie založenia


Riaditeľka Milena Gašajová: Verím, že by bol majster Löffler spokojný

Presne 395 výstav usporiadalo od svojho založenia Múzeum Vojtecha Löfflera. Stal sa z neho stánok umenia, ktorého meno má cveng medzi výtvarníkmi, kritikmi i verejnosťou.

Na čo by bol podľa vás za 25 rokov fungovania múzea majster Löffler najviac hrdý?

Určite by bol hrdý na to, že si múzeum za 25 rokov získalo svoje miesto v rámci múzeí a galérii Slovenska, je hojne navštevované a ostalo verné poslaniu, ktoré vyzdvihol v darovacej zmluve, čiže prezentácii začínajúcich autorov a umenia – hlavne východoslovenskej výtvarnej scény. Tiež by bol hrdý na to, že aj v súčasnosti je múzeum podporované zo strany mestskej časti Košice – Staré Mesto a Mesta Košice.

Taktiež by ho potešili pozitívne ohlasy na realizované výstavy a na celú prezentáciu múzea, ale aj sprievodné podujatia, ako výtvarné workshopy a koncerty v priestoroch múzea, ktoré dokazujú, že aj kamenná inštitúcia v dnešnej dobe môže byť živá.

Koľko sa investovalo dokopy do jednotlivých opráv a rekonštrukcií? Čo sa hlavne zrealizovalo?

– V priebehu rokov sa počas môjho pôsobenia vo funkcii vykonalo viacero opráv či vylepšení. V roku 2013 sa doplnilo osvetlenie v expozíciách múzea, o rok neskôr sme zabezpečili vyhotovenie nového závesného systému a zrealizovali sme vymaľovanie výstavných priestorov, všetko s cieľom zvýšenia kvality výstavných projektov. Pre návštevníkov sme v roku 2014 kompletne zrekonštruovali sociálne zariadenia. Tiež sme vylepšili ochranu priestorov múzea formou nových elektronických zabezpečovacích a protipožiarnych systémov. V dobrej finančnej kondícii sa pokračovalo aj v ďalších rokoch, a preto sa v roku 2017 mohli uskutočniť práce spojené so skrášlením vstupov do múzea. V tomto roku sa upravila malá miestnosť na poschodí, kde sa vytvoril priestor pre novú knižnicu. Celkovo sa za obdobie posledných piatich rokov vynaložilo do spomínaných vylepšení priestorov okolo 34-tisíc eur.

Ako je to s technickým vybavením? V inštitúciách podobného charakteru zvykne byť poslabšie.

– Pracovné podmienky zamestnancov boli zlepšené nákupom modernej počítačovej techniky. K stálej expozícii bol zriadený kiosk, pomocou ktorého môžu návštevníci interaktívnym spôsobom získavať nové informácie. Taktiež boli nakúpené ozvučovacie, zobrazovacie a premietacie zariadenia do výstavných priestorov. Výstavné projekty sú tak dopĺňané rôznymi druhmi videoprojekcií. Elektronické zariadenia múzea majú hodnotu 5 800 eur. Významnou zložkou príjmov múzea z vlastnej činnosti je predaj katalógov vydávaných k jednotlivým výstavám, napríklad od roku 2012 múzeum vydalo 66 katalógov a bulletinov.

Ktorá bola podľa vás výstava s prívlastkom naj za dobu existencie múzea?

– Zaujímavých a hodnotných výstav bolo veľa, ťažko z tohto množstva vyberať. Uvediem pár, ktoré mi intenzívnejšie utkveli v pamäti. Boli to výstava diel žijúcej legendy slovenskej grafiky Vladimíra Gažoviča Opus 75 (2016), ale aj výstava tvorby Milana Laluhu. Skvelá bola aj séria troch výstav Od starej krásy po nové umenie (2014-2016), či výstava Ars Cassoviensis (2017). Nezabúdajme ani na výstavu diel Matuša Lányiho (2013) a Erika Bindera (2015), ale aj ďalších mladých autorov ako Ján Zelinka, Boris Sirka, Adam Szentpetéry, Dorota Sadovská, no tiež Vlasta Žáková, Tomáš Picha či Radovan Čerevka. Zo starších zastáva zvláštne miesto výstava tvorby Romana Ondáka Slepé dvere (1998) a Vladimíra Boudníka (2006).

Koľko výstav sa zrealizovalo dokopy?

– Za celú existenciu múzea sa zrealizovalo 395 výstav.

Čo by ste múzeu zaželali k narodeninám?

V prvom rade aj naďalej dramaturgický hodnotné a zaujímavé výstavy, veľa návštevníkov a priaznivcov múzea a taktiež ako doteraz dobrú podporu zo strany zriaďovateľa múzea a Mesta Košice.

Aká je vízia múzea do budúcna?

– Aj naďalej realizovať hodnotné výstavy súčasných mladých umelcov, ale predstavovať aj významné mená košickej a slovenskej výtvarnej scény s presahmi do zahraničia. Novými formami prezentovať darovanú zbierku Vojtecha Löfflera. Do budúcna určite bude potrebná aj celková rekonštrukcia múzea – už teraz máme pripravenú a spracovanú novú koncepciu stálej expozície.

Túžime nadviazať na to, čo bolo dobré a určite chceme zaviesť nové kreatívne prístupy, či už v inštalácií výstav alebo v sprievodných podujatiach múzea.

Budú nejaké špeciálne oslavy?

Oslavy už prebiehajú a od začiatku októbra je každú sobotu a nedeľu voľný vstup na výstavy. 13.decembra otvárame výstavu CRITICON (súčasná česká a slovenská kritická maľba), ktorej kurátorom je Vladimír Beskid, ktorý otváral prvú výstavu novozriadeného Múzea Vojtecha Löfflera 17.decembra 1993. Vernisáž výstavy bude zároveň spojená s pripomenutím si vzniku múzea s tými, ktorí boli 25 rokov jeho súčasťou.

Andrea BERCIK

K stiahnutiu