Múzeum Vojtecha Löfflera


Budova MVL 001x

Sídlo: Alžbetina 20, Košice

Riaditeľ: Mgr. Ivan Baláž, Phd. – riaditeľ múzea

lofflermuzeum@gmail.com

balaz.mvl@gmail.com

 

055 / 622 32 34 – výstavné priestory
055 / 622 30 73 – kancelária vedenia múzea

 

Otváracie hodiny

Utorok – Piatok
10.00 – 18.00

Sobota – Nedeľa
13.00 – 17.0o

 

Múzeum bolo zriadené ako príspevková organizácia v roku 1993 mestskou časťou–Košice Staré Mesto. Je súčasťou kultúrnej základne mesta Košice, vykonáva základné odborné činnosti určených zákonom o múzeách a galériách ( 206/2009 Z. z.)

Múzeum Vojtecha Löfflera sa nachádza v centre mesta na Alžbetinej 20. Stála expozícia predstavuje výber z tvorby Vojtecha Löfflera a výber z jeho ojedinelej zbierky autoportrétov významných umelcov (E. Halász-Hradil, L. Csordák, L. Feld, J. Jakoby, I. Oravecz, J. Collinásy, J. Kornucik, D. Milly, Š. Roskoványi, L. Čemický a iný), ktorú múzeum rozširuje o autoportréty súčasných umelcov. Na poschodí sa nachádza pamätná izba sochára a na prízemí galéria súčasného umenia. Na nádvorí múzea a v jeho átriu sa počas jarných a letných mesiacoch realizujú rôznorodé umelecké aktivity.
V rámci sprístupňovania zbierkových predmetov prezentuje stálu expozíciu, zameriava sa aj na prezentáciu tvorby umelkýň a umelcov aktuálnej umeleckej scény vizuálneho umenia, aktivity zamerané na galerijnú pedagogiku, besedy zamerané na zvýšenie kultúrneho povedomia a rozšírenie kultúrno umeleckých vedomostí návštevníkov, stretnutia s umelcami v rámci komentovaných prehliadok, usporiadanie komorných koncertov s účasťou domácich a zahraničných hosťujúcich umelcov.

Múzeum spolupracuje a koordinuje svoju činnosť s umeleckými školami a dáva priestor mladým talentom v rôznych oblastiach ( napr. výstavy a komorné koncerty). Medzi úspešné výsledky za posledných 5 rokov činnosti možno zaradiť najmä organizovanie kolektívnych výstav súčasného umenia s medzinárodnou účasťou, výstavy prezentujúce umelcov zo širšieho regiónu východného Slovenska, ktoré sú uznávané odbornou verejnosťou. MVL ponúka možnosť individuálnych prehliadok aj tvorivých výtvarných aktivít podľa individuálnych požiadaviek. Každoročne sa MVL svojimi aktivitami zapája do podujatí ako sú Biela noc, Noc múzeí, Dni európskeho kultúrneho dedičstva a iné.

www.lofflermuzeum.sk

kamagra jelcialis