Mimoriadna vianočná dávka sociálnej pomoci


Mimoriadna vianočná dávka sociálnej pomoci občanovi  v hmotnej  núdzi a fyzickým  osobám,  ktoré  sa  s občanom  v hmotnej  núdzi  spoločne posudzujú podľa finančnej situácie mestskej časti:

  •  pre občana v hmotnej núdzi najviac v sume 65,- €,
  • pre ostatné fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú najviac v sume 30,- €,
  • maximálna výška tejto dávky pre občana a pre ostatné fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú najviac v sume 130,- €,
  • výšku príspevku určí sociálna a zdravotná komisia.

Podmienkou je minimálne 5-ročný súvislý trvalý pobyt občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú v mestskej časti k 01.01. kalendárneho roka, v ktorom občan požiadal o poskytnutie vianočného príspevku. Žiadosti budú posudzované komisiou, ktorá následne určí aj výšku vianočného príspevku.


Podávanie žiadosti:

  • na poskytnutie vianočnej dávky sociálnej pomoci príspevku do 30.septembra kalendárneho roka, v ktorom má byť vianočný príspevok poskytnutý.

Príloha na stiahnutie na odkaze: https://kosice-city.sk/uradne-tlaciva/

kamagra jelcialis