MIESTNY ÚRAD PRE VEREJNOSŤ OTVORENÝ V RIADNOM REŽIME


OZNAM PRE OBYVATEĽOV

Vážení obyvatelia, oznamujeme, že od 20.05.2020 je Miestny úrad mestskej časti Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice pre verejnosť otvorený v riadnom režime.

 

Úradné hodiny – Miestny úrad MČ Košice-Staré Mesto
Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Utorok 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Štvrtok
Piatok 8:00 – 13:00

 

Úradné hodiny – Kancelária prvého kontaktu (osvedčovanie podpisov a listín)
Pondelok 8:00 – 16:00
Utorok 8:00 – 16:00
Streda 8:00 – 17:30
Štvrtok 8:00 – 17:00
Piatok 8:00 – 13:00

 

V zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/3354/2020 zo dňa 20.04.2020 oznamujeme, že v prípade akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii.

 

 Vstup do budovy bude možný za dodržania týchto hygienických opatrení:

  • dodržiavanie nosenia ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v budove miestneho úradu,
  • použitie dezinfekcie rúk pri vstupe do budovy,
  • dodržiavanie vzdialenosti medzi osobami minimálne 2 m.

 

Ďakujeme, že sa správate zodpovedne a rešpektujete pokyny vydané Úradom verejného zdravotníctva SR.

Mestská časť Košice-Staré Mesto na základe vyhlásenia Úradu verejného zdravotníctva SR, oznámenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vzhľadom na pretrvávajúcu priaznivú epidemiologickú situáciu oznamuje rodičom, že od 1. júna sa otvoria všetky  materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ. Návrat do výchovno-vzdelávacích zariadení detí bude dobrovoľný.

Žiadame rodičov, aby sa v prípade záujmu obrátili na svoje materské školy.

Prednostne sa budú zaraďovať do výchovno-vzdelávacieho procesu deti zdravotníckych pracovníkov, polície, hasičov, vojakov, pedagógov.

Po vydaní usmernení Ministerstva školstva SR budú ďalšie informácie priebežne aktualizované na webovej stránke MČ a jednotlivých MŠ.

 

Mestská krytá plaváreň je ZATVORENÁ. Informácie nájdete na tomto odkaze.

Informácie o zatvorení základných škôl, fungovaní MHD sa dočítate na www.kosice.sk, informácie pre celý Košický samosprávny kraj na www.vucke.sk, opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR nájdete na http://www.uvzsr.sk/