Miestny úrad od 22. marca 2021 ZATVORENÝ.


Vážení klienti,

v zmysle Uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 Vám oznamujeme, že 

 od 22. marca 2021 do odvolania

Miestny úrad mestskej časti Košice-Staré Mesto funguje v obmedzenom režime.

Úradné úkony, ktoré nemôžu byť vykonané zaslaním zásielky, alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie si dohodnete na tel. č.:

Sekretariát starostu – 055/6827 195

Matričné úkony:    

Rodná matrika – 055/6827 110
Sobášna matrika – 055/6827 173
Úmrtná matrika – 055/6827 172

Evidencia obyvateľstva: 055/6827 150

Evidencia psov a rybárske lístky: 055/6827 150

Podateľňa: 055/6827 130

Úradné hodiny – Miestny úrad MČ Košice-Staré Mesto
Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Utorok 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Štvrtok
Piatok 8:00 – 13:00

Osvedčovanie podpisov a listín: 055/6827 130

Úradné hodiny – Kancelária prvého kontaktu          (osvedčovanie podpisov a listín)
Pondelok 8:00 – 16:00
Utorok 8:00 – 16:00
Streda 8:00 – 17:30
Štvrtok 8:00 – 17:00
Piatok 8:00 – 13:00

 

Všetky kontakty nájdete na:  https://kosice-city.sk/uradne-hodiny/

V zmysle Vyhlášky ÚVZ SR je potrebné sa preukázať potvrdením o negatívnom výsledku AG testu, alebo potvrdením o negatívnom výsledku RT – PCR testu nie starším ako 7 dní.