Miestny úrad od 9. novembra 2020 OTVORENÝ


Vážení občania,

oznamujeme, že od 9. novembra 2020 (pondelok) bude Miestny úrad mestskej časti Košice-Staré Mesto pre verejnosť OTVORENÝ. 

Vstup do budovy Miestneho úradu mestskej časti Košice-Staré Mesto bude umožnený iba v prípade, ak sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 vykonanom najskôr od 29. októbra 2020.

 

Informovanie dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov – test COVID-19