Miestny úrad od 22.11.2021 pre verejnosť zatvorený.


Vážení občania,

kvôli nepriaznivému epidemiologickému vývoju ochorenia Covid-19 oznamujeme, že od 22. novembra 2021 až do odvolania bude Miestny úrad mestskej časti Košice-Staré Mesto pre občanov uzatvorený.

Úradné úkony, ktoré nemôžu byť vykonané zaslaním zásielky, alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie si dohodnete na tel. č.:

Matričné úkony:
Rodná matrika – 055/6827 110
Sobášna matrika – 055/6827 173
Úmrtná matrika – 055/6827 172

Evidencia obyvateľstva: 055/6827 150
Evidencia psov a rybárske lístky: 055/6827 150
Podateľňa: 055/6827 130

Úradné hodiny – Miestny úrad MČ Košice-Staré Mesto

Pondelok: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Utorok: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Štvrtok: – –
Piatok: 8:00 – 13:00

Osvedčovanie podpisov a listín: 055/6827 130

Úradné hodiny – Kancelária prvého kontaktu (osvedčovanie podpisov a listín)

Pondelok:8:00 – 16:00
Utorok: 8:00 – 16:00
Streda: 8:00 – 17:30
Štvrtok: 8:00 – 17:00
Piatok: 8:00 – 13:00

Všetky kontakty nájdete na: https://kosice-city.sk/kontakt/


izmir escort cialis