Plat starostu


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto na ustanovujúcom zasadnutí uznesením č. 7 zo dňa 10.12.2018 určilo s účinnosťou odo dňa zloženia predpísaného sľubu starostu mesačný plat starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

kamagra jelcialis