Odmeny poslancov


2015-35 - Zásady odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ KE SM /formát .pdf - 229.79 kB/