Mestská krytá plaváreň


Mestská krytá plaváreň v Košiciach sa nachádza na ulici Protifašistických bojovníkov č.4, blízko železničnej a autobusovej stanici. /pozri mapku/ Nachádza sa u nás bazén spojený z 50 metrového a 25 metrového plaveckého bazéna a v letnej sezóne sprístupňujeme pre verejnosť aj vonkajšiu trávnatú plochu s detským bazénikom.

Na Mestskej krytej plavarni si môže prísť zaplávať verejnosť, ako aj organizácie, príp. školy, ktoré si u nás objednávaju plavecké dráhy. Preto je dôležité aby si návštevník preštudoval rozpis voľných dráh pre verejnosť, ktorý sa vyhotovuje týždenne a umiestňuje vo vestibule, na pokladni a na webstránke plávarne.

Kontakt:

Mestská krytá plaváreň
Protifašistických bojovníkov 4
04001 Košice
telefón: +421/ 55 6222 316
e-mail:plavarenkosice@gmail.com
Riaditeľ:
Ing. Vladimír Hlivák; hlivak.mkp@gmail.com