Mestská krytá plaváreň od januára zvýši ceny pre verejnosť, od februára aj pre kluby


Mestská krytá plaváreň od začiatku roka 2020 upravila ceny vstupného pre verejnosť a od 1. februára 2020 aj ceny prenájmov pre športové kluby.

Riaditeľ: Inej cesty niet

Dôvodom zvýšenia cien sú rastúce ceny energií, zvyšujúce sa mzdové náklady uložené zákonom, rastúce náklady na údržbu a prevádzku plavárne, ktorá je jedinou svojho druhu v celom Košickom kraji. Uvedomujem si, že sa zvýšenie stretne s nevôľou, ale inej cesty niet, ak chceme udržať plaváreň vo finančnej kondícii a nekumulovať straty a nezaplatené faktúry za energie, “ vysvetľuje riaditeľ plavárne Vladimír Hlivák.

Zdôraznil, že v roku 2019 napriek minimálnemu zvýšeniu cien v apríli museli z rozpočtu MČ Staré Mesto v treťom kvartáli dofinancovať nevyhnutné náklady v objeme 100 tisíc nad rámec bežnej každoročnej dotácie cca 250 tisíc eur z rozpočtu MČ Staré Mesto, ktoré je majiteľom a 180 tisícovej dotácie od Mesta Košice.

V projektoch úspornosti budú pokračovať

Benefity z realizovaného a oceneného projektu GES, ktorého cieľom je zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie komfortu pre plávajúcu verejnosť sa prejavia po finančnej stránke až po niekoľkých rokoch, pretože najprv sa z úspory splácajú investície do zariadení a svietidiel. „V projektoch energetickej úspornosti chceme pokračovať,“ dodáva riaditeľ Vladimír Hlivák.

Permanentky sú cenovo výhodné

Z cenníka vypadla možnosť zakúpenia si vstupenky na dvojhodinové plávanie, keďže o ňu záujem u verejnosti nebol. Zostáva 90 minútová vstupenka, ktorej cena sa pri zakúpení 30 vstupovej permanentky takmer nezmení. Pri jednorázovom vstupe zaplatíte 3,90 eur.

Kluby zaplatia viac len počas týždňa

Ceny za prenájom pre športové kluby sa zvýšia o 10 percent od februára 2020, aby sa mali možnosť na úpravu cien pripraviť, prekonzultovať to s rodičmi, prípadne sponzormi. Chcem však zdôrazniť, že upravujeme iba ceny cez týždeň, víkendy, kedy sa koná gro turnajov, zostávajú zmrazené, to znamená, že ceny sa nemenia,“ doplnil Vladimír Hlivák, ktorý verí, že nepopulárny krok pochopí verejnosť i športové kluby ako nevyhnutný k fungovaniu jedinej krytej plavárne v regióne.

Cenník 01.01.2020 verejnosť

Cenník 01.02.2020 prenájom