Mesto chce spojiť Kúpalisko ČH s areálom krytej plavárne. Chce ju získať za euro


 

 

 

Zámer Mesta Košice vytvoriť moderný športovo-relaxačný areál spojením Mestskej krytej plavárne a Kúpaliska Červená hviezda prišiel začiatkom novembra starostovi Igorovi Petrovčikovi a poslancom Miestneho zastupiteľstva MČ Staré Mesto osobne predstaviť primátor Jaroslav Poláček.

Zámer spojenia areálu Mestskej krytej plavárne s Kúpaliskom ČH je zaujímavý, MČ Staré Mesto ako vlastník si zaslúži spravodlivejšiu ponuku ako 1 euro, zhodujú sa staromestskí poslanci i starosta Igor Petrovčik.

Zároveň listom predložil písomnú ponuku a požiadal o možnosť odkúpenia predmetnej nehnuteľnosti za symbolické 1 euro z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Z rozsiahlej diskusie poslancov je však zjavné, že k dohode s mestom na odkúpení Mestskej krytej plavárne za 1 euro pravdepodobne nedôjde. Argumentujú tým, že keď ju v roku 2002 Mestská časť Staré Mesto zachraňovala, lebo Mesto Košice bolo zadĺžené, vzala si úver a vrátane úrokov zaplatila za plaváreň v prepočte milión eur. Zo svojich rozpočtov do plavárne doteraz investovala celkovo vyše 2 milióny eur,“ hovorí starosta MČ Staré Mesto Igor Petrovčik.

Dodáva, že krytá plaváreň, ktorá slúži všetkým Košičanom, každoročne zaťažuje rozpočet MČ Staré Mesto v objeme priemerne 250 tisíc eur, okrem toho je dotovaná Mestom Košice vo výške cca 160 tisíc eur ročne, v tomto roku to bolo 180 tisíc eur.

Väčšina občanov MČ Staré Mesto o tom, komu patrí krytá plaváreń nevie a je prekvapená, že sme vlastníkom celomestského plaveckého objektu, ktorý našu mestskú časť stojí obrovský balík peňazí. Staromešťania sú tak ochudobnení o iné investície, ktoré by im zlepšili komfort života. Peniaze, ktoré každoročne vkladáme do plavárne, by sme vedeli investovať do ihrísk pre deti i mládež, podzemných kontajnerovísk, opravených chodníkov, čistoty a zelene.“

Podľa starostu Igora Petrovčika sa na ponuku mesta odkúpiť plaváreň za symbolické euro treba pozrieť aj z druhej strany a vidieť perspektívu investícií vo výške 6 až 8 miliónov eur zo strany mesta, ku ktorým by sa mohlo v prípade odkúpenia v krátkom čase pristúpiť.

Prepojením areálu Červenej hviezdy s areálom staromestskej Mestskej krytej plavárne s prekrytím vodnopólového bazéna za účelom jeho využitia pri celoročnej prevádzke, možnosťou rozšírenia existujúceho 50 metrového bazéna o dve dráhy s podporou olympijského výboru tak, aby splnil olympijské kritéria, vybudovaním nového 25 metrového vonkajšieho zážitkového bazéna s tobogánmi v areáli plavárne, by mohol v krátkom čase cca dvoch rokov vzniknúť moderný areál plaveckých športov s doplnkovou rekreačnou funkciou.

Občana nezaujíma, či pláva v bazéne mestskej časti alebo mesta, ale či pláva v čistej vode a dostáva služby na úrovni 21. storočia. Preto som toho názoru, že netreba do tejto transakcie miešať politiku, ale je dobré sa držať zdravého rozumu. Zámer spojiť plaváreň s Červenou hviezdou a vybudovať moderný areál sa väčšine poslancov a občanov páči. Ako starosta načúvam poslancom a vidím, že ak má k dohode dôjsť, vedenie mesta by malo vziať do úvahy aj argumenty nás Staromešťanov. Ako vlastníci plavárne, do ktorej sme už investovali z rozpočtov vyše dva milióny eur, si zaslúžime spravodlivejšiu ponuku ako symbolické euro. Možno by schodnejšia bola cesta vytvorenia spoločného podniku s Mestom Košice. Neprišli by sme o majetok mestskej časti a zároveň by sme sa spolupodieľali na vytvorení moderného plaveckého a rekreačného areálu,“ doplnil Petrovčik.

Starosta dodáva, že ak poslanci hlasovaním rozhodnú, že mestu plaváreň za euro nepredajú a nepríde ani iná adekvátna ponuka z mesta, budem rešpektovať status quo( MČ Staré Mesto zostane vlastníkom) a ako pokračovať v trende projektov GES (garantovanej energetickej služby) vedúcich k znižovaniu nákladov na energie, ktorý odštartoval po nástupe do funkcie starostu s riaditeľom plavárne Vladimírom Hlivákom. Prvá etapa je zrealizovaná, na plavárni sa v tomto roku vymenili všetky svietidlá v bazénovej hale za úsporné LED, došlo aj k výmene bazénového filtračného čerpadla vrátane pieskovej filtrácie, potrubných rozvodov a ventilov s automatickým riadením. Za úspešný a progresívny projekt Mestská krytá plaváreň získala v novembri 2019 druhé miesto v celoslovenskej súťaži EFEKTIA z vyše 50 prihlásených projektov.

Mestská krytá plaváreň funguje je dlhodobo podfinancovaná na nezodpovedá moderným požiadavkám. Mestská časť Staré Mesto na potrebné rozsiahle investície, ktoré by zodpovedali 21. storočiu, v rozpočte peniaze nemá. Budeme sa snažiť o znižovanie nákladov a výhodné prenájmy v jej priestoroch na rozdiel od minulosti, aby sme udržali plaváreň v prevádzkovo-komfortnom stave. Jedinou možnosťou sú ďalšie etapy projektov Garantovanej energetickej služby, ktoré sú hradené z úspor bez vynaloženia vlastných finančných prostriedkov.“

Finančná komisia pri Miestnom zastupiteľstve MČ Staré Mesto zasadne vo štvrtok 27. novembra 2019. Jedným z bodov bude aj ponuka mesta na odkúpenie mestskej krytej plavárne. Hlasovanie poslancov určí starostovi mantinely, ktorou cestou sa má uberať. „Ak má mesto seriózny záujem tento ambiciózny projekt zrealizovať, malo by v krátkom čase predložiť akceptovateľnú ponuku, ktorá bude v miestnom zastupiteľstve priechodná. Ak taká ponuka v krátkom čase nepríde, kúpna cena jedno euro bude poslancami pravdepodobne odmietnutá a perspektíva vybudovania moderného areálu plaveckých športov a rekreácie odsunutá na neurčito,“ konštatuje aktuálnu situáciu po rozhovore s poslancami starosta Igor Petrovčik, ktorý projektu fandí a verí, že dôjde k dohode tak, aby obe strany boli spokojné, zvíťazí zdravý rozum a spokojní budú najmä Košičania, ktorým v horizonte dvoch rokoch pribudne moderný plavecký a rekreačný areál.