MČ Staré Mesto pomáha Nadácii Dedo pri mapovaní rodín v bytovej núdzi, hľadáme dobrovoľníkov k prieskumu


V Košiciach bude Registračný týždeň rodín bez domova. 24. – 30. 5. 2021

Po prvýkrát na Slovensku Nadácia DEDO spoločne s Mestom Košice, MČ Košice – Staré Mesto a ďalšími partnermi realizuje registračný týždeň rodín v Košiciach.

Cieľom Nadácie DEDO je zmapovať rodiny s deťmi, ktoré v Košiciach trpia akútnou bytovou núdzou a následne najohrozenejším z nich ponúknuť bývanie s odbornou podporou s využitím prístupu Housing first.

Ak ste rodina s deťmi v bytovej núdzi alebo takú poznáte vo vašom okolí, prihláste sa priamo Nadácii Dedo so sídlom na Hemerkovej 28 v Košiciach alebo u referentky sociálnych vecí na MÚ MČ Košice – Staré Mesto.

Zároveň sa hľadajú dobrovoľníci nad 18 rokov, ktorí majú záujem podieľať sa na Registračnom týždni Nadácie Dedo, ktorý sa uskutoční od 24. mája do 30. mája 2021.

Spoločne s partnermi a dobrovoľníkmi navštívime rodiny žijúce v útulkoch, zariadeniach núdzového bývania, v osadách či vylúčených komunitách a zrealizujeme s nimi rozhovor, ktorý bude zachytený v štruktúrovanom dotazníku. Následné spracovanie výsledkov prebehne v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny, jedinečné dáta, ktoré spoločne získame, sú prvým krokom k príprave systémového riešenia bytovej núdze rodín s deťmi v našom meste,“ hovorí Alena Vachnová, rozvojová manažérka Nadácie DEDO.

Cieľom registračného týždňa je zmapovať rodiny v akútnej bytovej núdzi a ponúknuť niektorým riešenie v podobe sociálneho nájomného bývania s odbornou podporou. Nadácia DEDO chce tiež priblížiť problematiku ľudí bez domova širokej verejnosti.

K registračnému týždňu sa postupne pridávajú organizácie pracujúce vo vylúčených komunitách a profesionálni sociálni pracovníci, čím sa z neho stáva rozsiahla komunitná aktivita.

Veríme, že toto partnerstvo sa po skončení registračného týždňa upevní a prinesie spoločné návrhy na postupné ukončovanie bezdomovectva rodín s deťmi. Stále však hľadáme dobrovoľníkov aj z radov širokej verejnosti. Jedinou podmienkou je vek nad 18 rokov, pričom si pri registrácii prostredníctvom našej webovej stránky, môže každý zvoliť svoju preferenciu dní či pracovného zamerania,“ doplnila.

Podľa aktuálnych dát až 2/3 ľudí bez domova tvoria v Košiciach práve rodiny s deťmi – bez prístrešia a bez bývania, v osadách, útulkoch, zariadeniach núdzového bývania či v ubytovniach. Odhady hovoria približne o 300 rodinách. Zozbierané dáta ukážu aký je reálny počet rodín s deťmi bez domova, aká je štruktúra týchto rodín, kde žijú a aká je história ich bytovej núdze, ale aj to aký je zdravotný stav jednotlivých členov, ako vyzerá ich každodenné fungovanie a socializácia.

Rodiny, ktoré sú v akútnej bytovej núdzi v Košiciach sa môžu prihlásiť prostredníctvom formulára: www.vsetciprerodinu.sk/potrebujem-pomoc

Prihlasovací formulár pre dobrovoľníkov: www.nadaciadedo.sk/registracny-tyzden