Matričný úrad


Úradné hodiny – Matričný úrad MČ Košice-Staré Mesto
Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 – 13:00

Mgr. Mária Boldrini vedúca oddelenia

č. dverí: 36/ prízemie, tel. č.: 055-6827110
e-mail: maria.boldrini @ kosice-city.sk, matrika @ kosice-city.sk  

 • výpisy rodných, sobášnych a úmrtných listov – matričné udalosti od roku 1923 – 1980 za celé Košice (okrem Šace),
 • po roku 1980 – matričné udalosti v okrese Košice I – pôrodnica Moyzesova,
 • od roku 1939 matričné knihy pre Kavečany a Ťahanovce,
 • opravy dokladov,
 • osvedčovanie matričnej udalosti pre účely sociálneho a dôchodkového zabezpečenia,
 • obhliadka miesta uzavretia manželstva mimo úradne určenej miestnosti.

Mgr. Janette Beňušová

č. dverí: 35/prízemie, tel. č.: 055-6827172
e-mail: janette.benusova @ kosice-city.sk

 • úmrtná matrika,
 • určenie otcovstva k počatému nenarodenému dieťaťu,
 • vyhlásenie za mŕtveho,
 • rozvody.

Mgr. Adriana Zamrijová

č. dverí: 34/prízemie, tel. č. 055-6827173
e-mail: adriana.zamrijova @ kosice-city.sk

 • sobášna matrika – podávanie žiadostí na civilné a cirkevné sobáše,
 • vydanie potvrdenia k uzavretiu manželstva v cudzine,
 • zápis narodenia, sobáša a úmrtia občana SR v cudzine – osobitná matrika.

Kamila Knúrovská

č. dverí: 33/prízemie, tel. č. 055-6827105
e-mail: kamila.knurovska @ kosice-city.sk

 • rodná matrika (zapretie otcovstva, určenie otcovstva, osvojenie),
 • späťvzatie priezviska po rozvode manželstva,
 • všetky druhy zmien mena, priezviska (doplnenie druhého, tretieho mena, zmena tvaru mena aj priezviska do slovenského pravopisu, zápis zmeny mena a priezviska na základe rozhodnutí, oprava rodných čísel …).

Informácia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Ministerstva vnútra k vybaveniu prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa:

Rodičia dieťaťa môžu požiadať o zaslanie prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa poštou na adresu rodiča za splnenia podmienky, že obaja rodičia podpíšu dohodu o  mene a  priezvisku dieťaťa v pôrodnici (týka sa to slobodnej matky, zosobášených rodičov alebo ak bolo určené otcovstvo k ešte nenarodenému dieťaťu).

Musia však byť dodržané ustanovenia zákonov NR SR:

 • č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov,
 • č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov,
 • č. 36/2005  Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov


MATRIČNÉ ÚKONY A SPRÁVNE POPLATKYPlán termínov na sobáše pre rok 2023 /formát .pdf - 69.32 kB/

Plán termínov na sobáše pre rok 2024 /formát .pdf - 157.51 kB/

Sobášiaci poslanci

VZOR – žiadosť o uzavretie manželstva


 

 

kamagra jelcialis