Matričný úrad


Mgr. Mária Boldrini

vedúca oddelenia

Tel.: 055-6827110

e-mail: matrika @ kosice-city.sk
maria.boldrini @ kosice-city.sk  

č. dverí:   15/ prízemie

 • výpisy rodných, sobášnych a úmrtných listov – matričné udalosti od roku 1917 – 1980 za celé Košice (okrem Šace),
 • po roku 1980 – matričné udalosti v okrese Košice I – pôrodnica Moyzesova,
 • od roku 1939 matričné knihy pre Kavečany a Ťahanovce,
 • určenie otcovstva k počatému nenarodenému dieťaťu,
 • opravy dokladov,
 • osvedčovanie matričnej udalosti pre účely sociálneho a dôchodkového zabezpečenia,
 • obhliadka miesta uzavretia manželstva mimo úradne určenej miestnosti.

Kamila Knúrovská

tel. č. 055-6827105
e-mail: kamila.knurovska @ kosice-city.sk

č. dverí: 33/ príz.

 • rodná matrika (zapretie otcovstva, určenie otcovstva, osvojenie),
 • späťvzatie priezviska po rozvode manželstva,
 • všetky druhy zmien mena, priezviska (doplnenie druhého, tretieho mena, zmena tvaru mena aj priezviska do slovenského pravopisu, zápis zmeny mena a priezviska na základe rozhodnutí, oprava rodných čísel …).

Mgr. Adriana Zamrijová

tel. č.: 055-6827172
e-mail: adriana.zamrijova @ kosice-city.sk

č. dverí: 29/ príz.

 • úmrtná matrika,
 • vyhlásenie za mŕtveho – zápis narodenia, sobáša a úmrtia občana SR v cudzine – osobitná matrika,
 • rozvody.

Monika Otiepková

č. dverí: 34/ príz.
tel. č.: 055-6827173
e-mail: monika.otiepkova @ kosice-city.sk

– sobášna matrika – podávanie žiadostí na civilné a cirkevné sobáše,
– vydanie potvrdenia k uzavretiu manželstva v cudzine.

 

Prílohy na stiahnutie: